Thông báo

Thông báo điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển cao đẳng – năm 2022 hệ chính quy - ngành Giáo dục Mầm non

Ngày đăng: 08/08/2022 -10:29:36 AM

 THÔNG BÁO

ĐiỀu kiỆn nhẬn hỒ sơ xét tuyỂn cao đẲng – NĂM 2022
hỆ chính quy - ngành Giáo dỤc MẦm non
 
         Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2022;
Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang thông báo điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển cao đẳng, hệ chính quy, ngành Giáo dục Mầm non, năm 2022, như sau:
TT
Phương thức xét tuyển
Điều kiện nhận hồ sơ
1
Xét tuyển theo điểm kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thí sinh phải có đủ 2 điều kiện sau:
1. Điểm môn Văn (hoặc Toán) + điểm môn Năng khiếu 1 + điểm môn Năng khiếu 2 + điểm ưu tiên >= 17.0 điểm
2. Điểm môn Văn (hoặc Toán) + 1/3 Điểm ưu tiên >= 5.67
2
Xét tuyển theo điểm kết quả học tập lớp 12 Trung học phổ thông (Học bạ)
Thí sinh phải có đủ 2 điều kiện sau:
1. Học lực cả năm lớp 12 từ  Khá trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,50 điểm trở lên
2. Điểm môn Văn (hoặc Toán) + điểm môn Năng khiếu 1 + điểm môn Năng khiếu 2 + điểm ưu tiên >= 18,0 điểm

 

 

Nguyễn Đức Thúy