Thông báo

Thông báo điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển hệ chính quy trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Ngày đăng: 18/09/2020 -16:59:26 PM

 THÔNG BÁO

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển hệ chính quy trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020
         Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020;
Căn cứ Đề án tuyển sinh hệ chính quy  trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang;
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang thông báo điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển hệ chính quy trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 như sau:
 
TT
Phương thức xét tuyển
Điều kiện nhận hồ sơ
1
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thí sinh phải có đủ các điều kiện sau:
1. Điểm môn Văn (hoặc Toán) + điểm môn Năng khiếu 1 + điểm môn Năng khiếu 2 + điểm ưu tiên >= 16,50 điểm
2. Điểm môn Văn (hoặc Toán) + 1/3 Điểm ưu tiên >= 5.50
3. Điểm mỗi môn năng khiếu>= 5.50
2
Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 Trung học phổ thông (Học bạ)
Thí sinh phải có đủ các điều kiện sau:
1. Học lực cả năm lớp 12 từ  Khá trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,50 điểm trở lên.
2. Điểm môn Văn (hoặc Toán) + điểm môn Năng khiếu 1 + điểm môn Năng khiếu 2 + điểm ưu tiên >= 17,50 điểm
3. Điểm mỗi môn năng khiếu>= 5.50

Phạm Quang Thuận