Văn bản

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học

Ngày đăng: 17/03/2019

- Số văn bản: 02/2019/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyển sinh


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại