LỊCH SỬ TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

 
26/9/1987
 
- Thành lập Trường trung học Sư phạm Nuôi dạy trẻ TW3 (Quyết định số 761/QĐ ngày 26 tháng 9 năm 1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3; Thứ trưởng Hồ Trúc ký)
 
- Ngày 18/12/1987: Khai giảng năm học đầu tiên.
Đào tạo cô nuôi dạy trẻ trình độ trung học chuyên nghiệp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
 
01/10/1991
 
Trường được đổi tên thành Trường trung học sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương (Quyết định số 254 ngày 01 tháng 10 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3 thành Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW; Thứ trưởng Trần Chí Đáo ký)
 
Đào tạo giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo trình độ trung học sư phạm cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
 
24/07/1996
 
Trường được nâng cấp thành thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 (Quyết định số 477/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2; Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ký)
 
- Đào tạo 05 chuyên ngành trình độ cao đẳng và TCCN: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt.
 
- Tuyển sinh trong toàn quốc.
 
19/01/2007
 
Trường đổi tên thành Trường CĐSP Trung ương Nha Trang (Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường CĐSP Trung ương Nha Trang; Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ký)
 
- Đào tạo 08 chuyên ngành trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó có:
 
+ 05 chuyên ngành sư phạm: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt;
+ 03 chuyên ngành ngoài sư phạm (từ năm học 2009-2010): Đồ họa, Quản trị văn phòng – Lưu trữ, Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch).
- Tuyển sinh trong toàn quốc.