THÔNG TIN HỘI KHUYẾN HỌC

Hội Khuyến học Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-HKH, ngày 09 tháng 01 năm 2014 của BCH Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa.

 

BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2018-2023

I. BAN CHẤP HÀNH

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Nguyễn Tuyết Lan

Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

2

Ông Nguyễn Trung Triều

Phó Chủ tịch

Phó Trưởng phòng CTSV

3

Bà Hà Mai Thanh

Ủy viên Thư ký

Chủ tịch Công đoàn

4

Bà Ngô Thị Kim Oanh

Ủy viên

Trưởng phòng TCCB

5

Bà Lê Thị Hiền

Ủy viên

Trưởng Khoa GDMN

6

Ông Nguyễn Hồng Tín

Ủy viên

Bí thư Đoàn

7

Bà Lý Thụy Huyền Nhung

Ủy viên

Hiệu trưởng Trường MNTH

8

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Ủy viên

Cán sự Phòng CTSV

9

Bà Đặng Thị Tuyết Sa

Ủy viên

Kế toán viên Ban KHTC

II. BAN KIỂM TRA

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Lý Thụy Huyền Nhung

Ủy viên

Hiệu trưởng Trường MNTH

2

Ông Nguyễn Hồng Tín

Trưởng ban

Bí thư Đoàn

3

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Ủy viên

Cán sự Phòng CTSV

 

CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC

- Chi hội 1: Cán bộ, viên chức và sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, khoa Giáo dục Phổ thông, khoa Đại cương. Chi hội trưởng: Bà Lê Thị Hiền - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non.

- Chi hội 2: Cán bộ, viên chức các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Nhà trường. Chi hội trưởng: Ông Nguyễn Trung Triều - Trưởng Phòng Công tác Sinh viên

- Chi hội 3: Cán bộ, viên chức và phụ huynh học sinh Trường Mầm non thực hành. Chi hội trưởng: Bà Lý Thụy Huyền Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành.

THÔNG BÁO

1. Thông báo về việc Về cấp học bổng khuyến học đợt 1, năm học 2018 - 2019 [Thư đề đạt nguyện vọng xin vui lòng tải TẠI ĐÂY]