THÔNG TIN HỘI CỰU GIÁO CHỨC

 
- Hội Cựu giáo chức Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-CGC, ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Hội Cựu giáo chức Việt Nam
- Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hội Cựu giáo chức Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:
1. Ban Chấp hành
TT
Họ và tên
Chức vụ
Chi chú
1
Trịnh Thị Hồng Thanh
Chủ tịch
 
2
Nguyễn Ngọc Soạn
Phó Chủ tịch
 
3
Ngô Thị Tâm
Ủy viên
 
2. Ban Kiểm tra
TT
Họ và tên
Chức vụ
Chi chú
1
Nguyễn Ngọc Soạn
Trưởng ban
 
2
Nguyễn Xuân Ánh
Phó trưởng ban
 
3
Nguyễn Thị Năm
Ủy viên