Tin tức -Sự kiện

Tổ chức họp tư vấn, xét duyệt tài liệu đăng ký biên soạn năm học 2024 - 2025

Ngày đăng: 08/05/2024 -16:29:49 PM

Chiều ngày 07 tháng 5 năm 2024,  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức họp tư vấn, xét duyệt tài liệu đăng ký biên soạn năm học 2024 - 2025. Tham dự cuộc họp có thành viên Hội đồng tư vấn, xét duyệt tài liệu đăng ký biên soạn năm học 2024 - 2025 và các tác giả đăng ký biên soạn tài liệu.
Các tác giả đăng ký biên soạn tài liệu trong năm học 2024 - 2025 bao gồm: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy (Khoa Giáo dục Mầm non) đăng ký biên soạn tài liệu “Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non”; ThS. Nguyễn Văn Chường (Khoa Giáo dục Mầm non) đăng ký biên soạn tài liệu “Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non”; nhóm tác giả ThS. Phạm Thị Vân Anh (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt, ThS. Nguyễn Thị Hải (Khoa Giáo dục Mầm non)đăng ký biên soạn tài liệu “Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non”.
sptwnt
Hội đồng tư vấn đánh giá cao tính ứng dụng của cả 03 tài liệu học tập đăng ký biên soạn nêu trên trong công tác đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường. Các thành viên của Hội đồng đã tư vấn và đưa ra những góp ý chuyên môn về các Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu của các tác giả. 
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các tác giả hoàn thiện Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu theo góp ý của Hội đồng tư vấn để tiếp tục thực hiện việc biên soạn tài liệu theo Quy định của Nhà trường./.

Bùi Thị Hoài Phương