Tin tức -Sự kiện

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định tài liệu học tập “Ứng dụng giáo dục STEAM trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non” do TS. Nguyễn Thị Bích Thủy biên soạn

Ngày đăng: 11/04/2024 -11:34:18 AM

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức thẩm định tài liệu học tập “Ứng dụng giáo dục STEAM trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non” do TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Khoa Giáo dục Mầm non - biên soạn nhằm bổ sung nguồn tài liệu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, góp phần cập nhật nội dung chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường.
Hội đồng thẩm định ghi nhận tinh thần trách nhiệm và quá trình làm việc nghiêm túc của tác giả trong việc biên soạn tài liệu đảm bảo tiến độ, bám sát mục tiêu và yêu cầu đào tạo của Nhà trường, đồng thời đánh giá cao tính ứng dụng của tài liệu học tập trong hoạt động đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã góp ý đề nghị tác giả tăng thêm các ví dụ minh họa và bài tập thực hành. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục STEAM và cách ứng dụng giáo dục STEAM trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non và ứng dụng giáo dục STEAM trong xây dựng kế hoạch tổ chức dự án giáo dục cho trẻ mầm non.  
Hội đồng thẩm định đã nhất trí nghiệm thu tài liệu “Ứng dụng giáo dục STEAM trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non” do TS. Nguyễn Thị Bích Thủy biên soạn và đề nghị tác giả điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng để tài liệu nhanh chóng đưa vào Trung tâm Thông tin - Thư viện làm nguồn tài liệu học tập cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non./.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thẩm định tài liệu học tập
sptwnt
TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Tác giả biên soạn tài liệu – báo cáo kết quả trước Hội đồng thẩm định 
sptwnt
ThS. Phạm Thị Vân Anh - Ủy viên phản biện 1 – nhận xét, góp ý cho tài liệu
sptwnt
ThS. Phạm Quỳnh Hương - Ủy viên phản biện 2 – nhận xét, góp ý cho tài liệu
sptwnt
ThS. Đinh Hiền Minh – Chủ tịch Hội đồng – đưa ra kết luận trong buổi họp thẩm định tài liệu
Hình ảnh: Phan Năm Thúy

Bùi Thị Hoài Phương