Tin tức -Sự kiện

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định tài liệu học tập “Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin” do ThS. Phạm Văn Liệu biên soạn

Ngày đăng: 05/06/2024 -19:05:20 PM

Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức thẩm định tài liệu học tập “Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin” do ThS. Phạm Văn Liệu - Khoa Đại cương biên soạn nhằm bổ sung nguồn tài liệu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) của Nhà trường.
Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về những phạm trù, quy luật chung nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin về tự nhiên và xã hội.  Hội đồng đánh giá cao tính ứng dụng của tài liệu học tập trong hoạt động đào tạo giáo viên ngành GDMN, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm và quá trình làm việc nghiêm túc của tác giả trong việc biên soạn tài liệu đảm bảo tiến độ, bám sát mục tiêu và yêu cầu đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã góp ý đề nghị tác giả rà soát và điều chỉnh thể thức văn bản theo đúng quy định, chắt lọc các ví dụ bám sát với hoạt động nghề nghiệp của sinh viên ngành GDMN. 
Tài liệu “Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin” do ThS. Phạm Văn Liệu biên soạn đã được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt nhưng cần chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng. Tác giả điều chỉnh và hoàn thành tài liệu theo thời gian quy định để kịp thời hỗ trợ sinh viên ngành GDMN học tập học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1” trong năm học mới 2024-2025./.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thẩm định tài liệu học tập
sptwnt 
ThS. Phạm Văn Liệu - Tác giả biên soạn tài liệu – báo cáo kết quả trước Hội đồng thẩm định 
sptwnt 
ThS. Lê Văn Dũng - Ủy viên phản biện 1 – nhận xét, góp ý cho tài liệu
 sptwnt
ThS. Trần Công Huân - Ủy viên phản biện 2 – nhận xét, góp ý cho tài liệu
 sptwnt
TS. Nguyễn Trung Triều – Chủ tịch Hội đồng – đưa ra kết luận trong buổi họp thẩm định tài liệu
Hình ảnh: Võ Thị Khánh Linh

Bùi Thị Hoài Phương