Tin tức -Sự kiện

Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Trường “Thiết kế video hỗ trợ dạy và học học phần Âm nhạc - Múa, chương trình đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy, trình độ cao đẳng Trường CĐSPTW - Nha Trang"

Ngày đăng: 05/04/2024 -14:53:24 PM

Chiều ngày 04 tháng 4 năm 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Thiết kế video hỗ trợ dạy và học học phần Âm nhạc - Múa, chương trình đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy, trình độ cao đẳng Trường CĐSP Trung ương -  Nha Trang” do hai giảng viên khoa Giáo dục Mầm non thực hiện là ThS. Trương Thị Tâm Chung - Chủ nhiệm đề tài; CN. Nông Xuân Thi - Thành viên nghiên cứu.
Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (sau đây gọi là Hội đồng nghiệm thu) được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-CĐSPTWNT ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương -  Nha Trang, gồm 05 thành viên.
Tại buổi nghiệm thu đề tài, Hội đồng đã nghe ThS. Trương Thị Tâm Chung đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu, nội dung sản phẩm của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nhận xét, đánh giá những thành công, đóng góp của đề tài đối với việc hỗ trợ dạy và học học phần  Âm nhạc - Múa trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non của Nhà trường cũng như một vài điểm còn hạn chế của đề tài, đồng thời mở ra hướng phát triển của đề tài trong thời gian tới.
Sản phẩm của đề tài gồm 10 video hỗ trợ dạy và học học phần Âm nhạc - Múa, chương trình đào tạo giáo viên mầm non không chỉ có ý nghĩa đối với việc bổ sung tư liệu dạy học trực quan hỗ trợ cho sinh viên học tập trên lớp cũng như tự học học phần Âm nhạc -  Múa nhằm nâng cao chất lượng dạy và học học phần, đồng thời bổ sung nguồn tư liệu hỗ trợ dạy học ngành Giáo dục Mầm Nhà trường.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có tính thiết thực, sản phẩm của đề tài là nguồn tư liệu cần thiết cho giảng viên và sinh viên tham khảo khi dạy - học học phần Âm nhạc - Múa, chương trình đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy, trình độ cao đẳng của Nhà trường song cần điều chỉnh một vài điểm theo góp ý của Hội đồng để đề tài hoàn thiện hơn. Đề tài đã được các thành viên của Hội đồng nhất trí nghiệm thu./.
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài
sptwnt
ThS. Trương Thị Tâm Chung, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài trước Hội đồng
sptwnt
TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt
ThS. Phạm Quỳnh Hương - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt
ThS. Đinh Hiền Minh - Chủ tịch Hội đồng kết luận

Phan Năm Thúy