Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
2000/QĐ-BGDĐTQuyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm nonQuốc hội11/07/2023 taive
175/KH-BGDĐTKế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cánBộ giáo dục và Đào tạo17/02/2023 taive
213/KH-BGDĐTKế hoạch tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm 2023Bộ giáo dục và Đào tạo17/02/2023 taive
214/KH-BGDĐTKế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cánBộ giáo dục và Đào tạo17/02/2023 taive
34/2021/TT-BGDĐTThông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lậpBộ giáo dục và Đào tạo30/11/2021 taive
5392/BGDĐT-NGCBQLGDVề việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNNBộ giáo dục và Đào tạo23/11/2021 taive
89/2021/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ18/10/2021 taive
01/2021/TT-BGDĐTThông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CS GDMN công lậpBộ giáo dục và Đào tạo02/02/2021 taive
11/2019/TT-BGDĐTThông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo26/08/2019 taive
12/2019/TT-BGDĐTThông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm nonBộ giáo dục và Đào tạo26/08/2019 taive
Page 1 of 2 (15 items)Prev[1]2Next