Văn bản

Quyết định Ban hành “Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang”

Ngày đăng: 11/09/2017

- Số văn bản: 280/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đào tạo


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại