Thông tin chi tiết văn bản

Số văn bản: Số 01/2017/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành: Bộ GDĐT
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Loại văn bản: Thông tư
File đính kèm: [Tải về]