Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 05/10, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016 – 2017.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung: Tổng kết năm học 2015 – 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng lượng đào tạo, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Bước vào năm học mới, Nhà trường có nhiều thuận lợi như: Đạt được chỉ tiêu tuyển sinh khá tốt, đã tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017…

Có nhiều ý kiến đóng góp về các biện pháp như: Tiếp tục đa dạng hóa công tác quảng bá tuyển sinh trong năm tới; bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ; hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên; xúc tiến công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo với đối tác các trường đại học, cao đẳng Bắc Đan Mạch v.v…          

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về công khai tài chính, tổng kết công tác thanh tra nhân dân, thi đua – khen thưởng; bầu Ban Thanh tra nhân dân Nhà trường nhiệm kỳ 2016 – 2018 và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016 – 2017.

sptwnt

Hội nghị đã phát huy tốt tinh thần dân chủ của cán bộ, viên chức trong thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

Phòng Tổ chức cán bộ