Ký Giao ước thi đua Khối các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 – 2017

Ngày 15/9/2016, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm học 2016 – 2017.

Tham dự có đầy đủ 08 thành viên trong Khối, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang luân phiên nhận nhiệm vụ đơn vị Trưởng khối thi đua năm học 2016 – 2017 với sự chứng kiến của ông Mai Thu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

Tổng kết thi đua Khối năm học 2015 – 2016, có 04 đơn vị được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen, trong đó có 01 đơn vị được tặng cờ. Các hoạt động giao lưu trong năm học giữa các đơn vị trong Khối như Hội thao, Hội thảo khoa học… đều thực hiện đúng kế hoạch của Khối thi đua đề ra; thắt chặt mối đoàn kết các thành viên trong Khối.

Tất cả các trường trong Khối đã thảo luận và thống nhất các nội dung như: Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua và đăng ký Giao ước thi đua năm học; Lãnh đạo các trường đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm học 2016 - 2017.

Buổi lễ ký kết Giao ước thi đua diễn ra trong không khí trang nghiêm, thân thiện và được đánh giá thành công tốt đẹp./.      

 Một số hình ảnh tại Lễ ký giao ước thi đua

                                                                                                PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ