Ngày 22/12/2016, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã long trọng tổ chức buổi gặp truyền thống những CBVC, HSSV đã từng tham gia quân đội nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Công văn số: 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần thứ 14 năm 2017