Ngày 22/12/2016, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã long trọng tổ chức buổi gặp truyền thống những CBVC, HSSV đã từng tham gia quân đội nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CBVC, người lao động