Phòng - ban >> Đảng bộ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG SAU 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Hai mươi năm xây dựng và phát triển của nhà trường, Đảng bộ Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã vượt qua bao thử thách, khẳng định vị trí hạt nhân chính trị lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ của ngành Giáo dục - đào tạo. Qua các nhiệm kỳ đại hội, từ Chi bộ có 12 đảng viên trong thôøi kì đầu thành lập, đến nay đã phát triển thành Đảng bộ gồm 3 Chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên.

Với sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu phát triển của nhà trường.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Mở rộng qui mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên; chỉ đạo các hoạt động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với xu thế của thời đại. Xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Định hướng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, góp phần nâng cao vị thế của nhà trường trong khu vực.
Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005-2008
 

Chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng: Tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chú trọng giáo dục lý tưởng, lối sống văn minh, vì cộng đồngtrong đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện.  

Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; Phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các hoạt động phong trào; Chỉ đạo thực hiện tốt Qui chế Dân chủ; thực hiện tốt công tác xã hội như động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ Tết, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Mận, ủng hộ Quĩ tuổi thơ, Quĩ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, phong trào sinh viên tình nguyện…

 

 

Thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh TP Nha Trang

Công tác xây dựng Đảng: Cấp ủy luôn xác định xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy thường xuyên tổ chức cho đảng viên học tập quán triệt các Nghị quyết, bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị. Đội ngũ cán bộ đảng viên trên từng vị trí công việc đều giữ vững phẩm chất của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong gương mẫu, lối sống giản dị, được quần chúng tín nhiệm. 100% đảng viên của Đảng bộ đủ tư cách, hơn 60% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ luôn quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Trong 20 năm, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 33 đảng viên mới, trong đó có 16 đảng viên là sinh viên. Hầu hết số đảng viên mới kết nạp đều phát huy tác dụng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  

 

Kết nạp đảng viên mới

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Chủ trương mở rộng qui mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học là phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

            2. Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong việc nghiên cứu định hướng phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ.

3. Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. 

4. Chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. 

5. Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 

Thực tiễn xây dựng và phát triển của Đảng bộ trong 20 năm qua đã khẳng định: sự vững mạnh của tổ chức Đảng chính là nhân tố quyết định thành công trong mọi lĩnh vực hoạt động của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang.

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ