Phòng - ban >> Ban Quản lý Ký túc xá

1. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý về công tác tổ chức, quản lý Ký túc xá của Trường. 

2. Nhiệm vụ:  

a) Tổ chức, quản lý HSSV ở Ký túc xá; quản lý, khai thác và sử dụng tài sản, các trang thiết bị của Ký túc xá;

b) Đảm bảo an ninh, an toàn cho HSSV và tài sản trong Ký túc xá;

c) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và các tổ chức đoàn thể trong Trường, tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, giáo dục chính trị, tư tưởng; văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV trong Ký túc xá;

d) Xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức và phát triển KTX trước mắt và lâu dài;

đ) Định kỳ kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, nước, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong khu vực Ký túc xá;

e) Tổ chức và quản lý lưu trú của HSSV trong KTX đúng quy định; 

g) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản KTX theo phân cấp của Hiệu trưởng;

h) Tổ chức trực Ký túc xá 24/24 giờ của tất cả các ngày trong tuần;

i) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Công an khu vực để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ khu KTX, bảo vệ tính mạng và tài sản của HSSV trong khu vực KTX. Phối hợp với Y tế Nhà trường tổ chức và thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh phòng dịch trong Ký túc xá;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan công tác quản lý KTX được Hiệu trưởng giao.

 

3. Về tổ chức: Ban quản lý KTX gồm có 5 người:

- 01 Trưởng ban phụ trách chung

Các cán bộ, nhân viên thừa hành, trong đó:

- 01 cán bộ trong biên chế

- 03 nhân viên hợp đồng.

4. Về cơ sở vật chất

Ký túc xá có 5 khu nhà ( B1, B2, B3, B4 và B5) gồm hơn 220 phòng ở có thể bố trí được gần 2000 chỗ ở cho  sinh viên. Trong đó có 2 khu nhà B4, B5 mới được đưa vào sử dụng từ năm 2008-2009, điều kiện sinh hoạt tương đối thoải mái cho sinh viên. Đặc biệt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong khu KTX tuyệt đối an toàn.

No data to display

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ