Ngành đào tạo

TT

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Liên thông (chính quy  từ trung cấp lên cao đẳng)

KHÔNG CHÍNH QUY

VỪA LÀM VỪA HỌC

HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM

1

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

2

Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

 

 

3

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

 

4

Sư phạm Thể dục

Sư phạm Thể dục

 

 

5

Giáo dục đặc biệt

 

 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NGOÀI SƯ PHẠM

6

Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)

 

 

 

7

Đồ họa

 

 

 

8

Quản trị văn phòng

 

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

 

TT

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

 

VỪA LÀM VỪA HỌC

 

1

Giáo dục mầm non

 

Giáo dục mầm non

 

2

Sư phạm Âm nhạc

 

 

 

3

Sư phạm Thể dục