Hoạt động hợp tác quốc tế

I. CÁC ĐỐI TÁC  

Hàn Quốc

1. Đại học Keimyung, Daegu.

2. Cao Đẳng Keimyung, Daegu.

3. Cao Đẳng Khoa học Kyongbuk, Daegu.

4. Đại học Quốc tế Kyongbuk, Daegu.

5. Trung tâm Khuyết tật Namyang, Daegu.

CHDCND Lào

1. Bộ giáo dục CHDCND Lào

2. Trường Trung học Sư phạm Đồng Khăm Xạng

Các tổ chức khác

1. Ủy ban II Hà Lan

2. Tổ chức tình nguyện hải ngoại tại Việt Nam (VSO) 

II. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

-       Số lượng cán bộ được cử đi đào tạo thạc sỹ tại Hàn Quốc: 09

-       Số lượng cán bộ được cử đi đào tạo tiến sỹ tại Hàn Quốc: 02

-       Số lượng cán bộ được cử đi bồi dưỡng tại New Zealand : 01

-       Số lượng cán bộ được cử đi tham quan học tập ở nước ngoài: 35 người Số lượng cán bộ được cử đi dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế ở nước ngoài: 03

-       Số dự án được quốc tế hỗ trợ đang thực hiện: 02 (đào tạo giáo viên đặc biệt cho trường

-       Số chương trình hợp tác quốc tế: 05 (đại học Keimyung,  Kyongbuk – Hàn Quốc; THSP Đồng Khăm Xạng – Lào; Frobel – Singapore ; VSO)

-       Liên kết với: 08 trường cao đẳng, đại học ở nước ngoài nhằm trao đổi thông tin khoa học, liên kết đào tạo ( Hàn Quốc: 4, Singapore 1; Lào 1; Mỹ 1, Israel 1)

-       Số lượng chuyên gia nước ngoài mời báo cáo, giảng dạy chuyên đề khoa học tại trường: 25 giáo sư và chuyên gia nước ngoài (2002- 5 GS; 2003 – 2GS; 2004 – 6 chuyên gia; 2005: 05 giáo sư; 2006: 07 chuyên gia; 2007: 3 chuyên gia

-       Bồi dưỡng 25 giáo viên Mầm non cho nước CHDCND Lào (tháng 2-5 năm 2005)

-       Được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo dài hạn và bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên Mầm non cho nước CHDCND Lào, tổng số 32 sinh viên.