Định hướng, nhiệm vụ

1. Mục tiêu:

-  Mở rộng, củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác.

-  Đa dạng hoá các hình thức trong hợp tác quốc tế

-  Hợp tác đi từ hợp tác giúp đỡ đến hợp tác hai bên cùng có lợi, bình đẳng.   

  2. Nhiệm vụ:

a. Mở rộng hợp tác quốc tế:

    - Củng cố các đơn vị đã hợp tác (các trường Đại học, Cao đẳng tại Hàn Quốc, Lào và Singapore )  

    - Mở rộng HTQT với các trường đại học, cao đẳng: Hoa kỳ, Israel , Trung Quốc, Thái Lan…

b. Xây dựng các chương trình liên kết đào tạo dựa trên các chuyên ngành mà nhà trường có đào tạo như Mầm non, Aâm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật và Giáo dục Đặc biệt. Xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên với các trường cao đẳng, đại học trong khu vực và trên thế giới.  

c. Trao đổi (mời) chuyên gia giảng dạy các chuyên đề về quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy…, trao đổi thông tin khoa học thông qua các hội nghị, hội thảo.

d. Cử các cán bộ, giảng viên của nhà trường tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài.

e. Tìm kiếm và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nước ngoài và các trường cao đẳng, đại học trên thế giới về các chương trình tư vấn chuyên ngành và tư vấn kỹ thuật