Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục đặc biệt

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
VP khoa: 058.3831166-41


GIỚI THIỆU

-          Trung tâm bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2008.

-          Nhân sự của trung tâm: gồm các giảng viên chuyên ngành tâm lý học, giáo dục học mầm non, giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ và chuyên gia VSO về giáo dục đặc biệt.

-          Đối tượng trẻ đang tham gia chương trình can thiệp sớm tại trung tâm:

          Trẻ khó khăn về ngôn ngữ

          Trẻ bại não

          Trẻ động kinh

          Trẻ tự kỷ

          Trẻ chậm phát triển trí tuệ

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Cung cấp những chỉ dẫn ban đầu và các dịch vụ can thiệp sớm dành cho trẻ, cha mẹ và gia đình trẻ khuyết tật nhằm khắc phục những khiếm khuyết và phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành cho các em những yểu tố đầu tiên của nhân cách, giúp trẻ hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng và xã hội.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

1. Chẩn đoán, đánh giá trẻ:

Nhằm phát hiện những mặt mạnh và khiếm khuyết của trẻ.Trên cơ sở đó tìm ra các phương thức trị liệu, giáo dục, phục hồi chức năng cho trẻ tại trung tâm, trường mầm non, gia đình.

2. Can thiệp

Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại trung tâm, tại gia đình nhằm khắc phục những khiếm khuyết của trẻ, phát hiện những mặt mạnh còn lại của trẻ giúp trẻ hòa nhập cộng đồng.Ví dụ: Trị liệu ngôn ngữ, trị liệu hành vi, vật lý trị liệu, phát triển nhận thức, thể chất, rèn  luyện kĩ năng cá nhân, xã hội…

3. Tư vấn

Tư vấn cho phụ huynh, giáo viên mầm non, cộng đồng về cách chăm sóc giáo dục, phục hồi chức năng cho trẻ, cập nhật những thông tin mới về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

4. Đào tạo – bồi dưỡng

Đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học các tỉnh miền Trung -Tây nguyên có chuyên môn, kiến thức, kĩ năng…thực hiện nhiệm vụ can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập.

5. Nghiên cứu khoa học

-          Nghiên cứu lý luân về: Nội dung, chương trình, phương pháp can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.

-          Nghiên cứu ứng dụng triển khai: Nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục cá nhân cho mọi trẻ, xây dựng chương trình can thiệp sớm cho trẻ, nghiên cứu xây dựng mô hình trường mầm non hòa nhập, hội nhập, thực hiện kế hoạch chuyển tiếp cho trẻ từ trung tâm đến học hòa nhập tại trường mầm non.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

-          Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 14h đến 17h.

THỂ THỨC ĐƯA TRẺ ĐẾN TRUNG TÂM:

Gọi điện thoại hẹn lịch trước theo số 058.3831166 bấm 41

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

-          Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt đông xã hội từ thiện…nhằm huy động nhân lực, vật lực trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật.

-          Nâng cao nhận thức phụ huynh, xây dựng câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật để giúp phụ huynh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật tại gia đình…

-          Rèn luyện tay nghề, định hướng cho SV ra trường có thể tạo ra các mô hình can thiệp sớm, giáo dục trẻ khuyết tật tại gia đình.