Liên hệ

 
 
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về
 
 
Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang
 
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang – Khánh Hòa
 
Điện thoại: 058.3831166  - Fax: 058.3832736
 
 
Website: http://sptwnt.edu.vn - Email: cm2@sptwnt.edu.vn