Khoa Giáo dục Mầm non

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

1. VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Quá trình hình thành và phát triển của khoa Giáo dục Mầm non gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang.

Từ năm 1987 đến 1996, các hoạt động của Khoa gắn liền với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường (đào tạo GV hệ THSP ngành nuôi dạy trẻ và mẫu giáo).

Năm 1996, Trường được nâng cấp thành Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 theo Quyết định số 447/TTg. Ngày 08/10/1996, Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập theo Quyết định số 4247/GD-ĐT.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng:

Trực tiếp quản lý chuyên môn, tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt trình độ trung cấp và cao đẳng.

2.2. Nhiệm vụ: 

a) Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Khoa; Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Nhà trường;      

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non và chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt theo đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường;  

c) Tổ chức điều chỉnh, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và ngành đào tạo;

d) Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành do Khoa phụ trách;

 đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề cho đội ngũ giảng viên trong Khoa phù hợp định hướng hoạt động của Nhà trường;

 e) Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành;

 g) Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng KHCN; hướng dẫn NCKH cho HSSV;

h) Phân công GVCN, quản lý, giáo dục HSSV; phối hợp các đơn vị theo dõi, chấm điểm rèn luyện cho HSSV và giải quyết các vấn đề liên quan đến HSSV do Khoa phụ trách;

i) Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

k) Phối hợp với các đơn vị đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, và ý kiến phản hồi của HSSV nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;

l) Triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên thuộc Khoa;

m) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc Khoa quản lý;

n) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;  

o) Phối hợp Trường Mầm non Thực hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non; tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm…cho HSSV do Khoa phụ trách;

 p) Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.   

3. CÁC BẬC ĐÀO TẠO

- Trung cấp SP Mầm non.

- Cao đẳng SP Mầm non; Cao đẳng SP Giáo dục đặc biệt

- Đại học SP Mầm non (liên kết đào tạo).

- Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non.

4. CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

+ Đào tạo bậc trung cấp hệ chính qui tập trung (2 năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp).

+ Đào tạo bậc trung cấp hệ vừa học vừa làm (2 năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp).

+ Đào tạo bậc cao đẳng hệ chính qui tập trung (3 năm, cấp bằng Cử nhân).

+ Đào tạo bậc cao đẳng hệ vừa học vừa làm (3 năm, cấp bằng Cử nhân).

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Giáo dục Mầm non gồm ba tổ chuyên môn: Tổ Cơ bản, Tổ Cơ sở, Tổ Phương pháp chuyên ngành.

Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm 23 người

6. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

6.1.Đào tạo: 

Số giáo sinh – sinh viên đã tốt nghiệp là 7.478 . Qui mô đào tạo hiện nay: Hệ chính qui: 1.342; Hệ không chính qui: 1.251 . Giáo sinh và sinh viên ra trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành mầm non. Đặc biệt, nhiều sinh viên đã trở thành cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp tại các cơ sở giáo dục mầm non. Khoa Giáo dục Mầm non đang phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu về khoa học giáo dục mầm non của khu vực miền Trung.

6.2. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình: Tài liệu phục vụ đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy.

6.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học: của giảng viên được đẩy mạnh. Từ năm 1987 đến 2007, giảng viên trong khoa đã chủ trì và tham gia nghiên cứu 18 đề tài khoa học cấp Bộ (trong đó có 13 đề tài đã được nghiệm thu đạt loại khá, tốt; hiện còn 5 đề tài đang trong giai đoạn triển khai và hoàn tất chuẩn bị nghiệm thu). Có 14 đề tài NCKH cấp cơ sở đã được nghiệm thu, 4 đề tài đang triển khai và hoàn thiện trong năm học này. Các đề tài nghiên cứu tập trung giải quyết các vấn đề có tính thực tiễn nhằm góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

6.4.Hoạt động NCKH của sinh viên: được quan tâm và phát huy, tổ chức đều đặn hàng năm, gắn liền với việc đổi mới phương pháp học tập. Từ năm học 2000 – 2001 đến nay, khoa đã hướng dẫn cho 72 sinh viên làm Tiểu luận Nghiệp vụ Sư phạm cuối khóa, kết quả 100% đạt khá giỏi, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của khoa, nhà trường đối với khu vực miền Trung.

6.5. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: được chú trọng. Sinh viên được rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ trong các hoạt động như thi Nghiệp vụ Sư phạm, thi làm đồ dùng đồ chơi, Liên hoan Hát ru và Dân ca, tham dự các chuyên đề do các chuyên gia về giáo dục mầm non trong và ngoài nước giảng dạy. 

Hàng năm, đội ngũ giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường; học tập các chuyên đề bồi dưỡng về đổi mới PP giảng dạy và kiến thức chuyên ngành do các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy 

7. THÀNH TÍCH NỔI BẬT 

Khen thưởng tập thể Khoa GD Mầm non:

+ 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002)

+ 2 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 1999, 2005)

+ 2 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (năm 2000, 2004)

+ 5 Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa và nhà trường 

Khen thưởng các đơn vị trong khoa:

+ 5 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1998, 1999, 2000, 2001, 2005)

+ 1 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2001)

+ 8 Giấy khen của Trường 

Khen thưởng các cá nhân:

+ 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+ 11 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

+ 08 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ 08 cá nhân được  công nhận là Giảng viên giỏi

+ Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của tổ chức Công đoàn các cấp và nhà trường

 

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ