GIỚI THIỆU >> Thành tích

TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG

Ngày thành lập: 26 - 9 - 1987


THÀNH TÍCH

Thành tích của chính quyền nhà trường

Tập thể

 

TT

Hình thức khen thưởng

Số lượng

Thời gian

1

Huân chương Lao động hạng Ba

01

1997

2

Huân chương Lao động hạng Nhì

01

2002

3

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

07

1989,1991,1993,

1994,19961999,2001

4

Bộ công nhận Trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc

04

2003,2004,

2005,2006

5

Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa

05

2002,2003,2004,

2005,2006

6

Bằng khen của UBND tỉnh Long An

01

2003

7

BCH TW Hội thể thao ĐH & CNVN

03

1995,2003,2006

8

TT thông tin, giải trí đài truyền hình VTV3 tặng

01

2003

9 Huân chương Lao động hạng nhất 01 2011


Cá nhân

- Huân chương Lao động hạng Ba:04

- Nhà giáo Ưu tú:03

- Huy chương và kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục:23

- Huy chương vì thế hệ trẻ, vì sự tiến bộ phụ nữ, sự nghiệp TDTT:4

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:07

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo:59

- Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa:1

Thành tích hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Đảng bộ Trường đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn cơ sở luôn được công nhận là “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”

 

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ