Họ tên: Đặng Quang Lộc
Giới tính: Nam
  Địa chỉ: 2 Tổ 9 Tháp Bà - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa
 Số điện thoại: 0982.366.137 - 058.3.831.719
 Email: quangloccm2.pdt@gmail.com hoặc qdloc13782@gmail.com
Các thông tin khác

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ