Quá trình thành lập       

Đoàn Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang thành lập ngày 12 tháng 01 năm 1988, đến nay đã tiến hành 14 kỳ Đại hội.

Trải qua 25 năm Đoàn trường được hình thành và phát triển, biết bao thế hệ cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã không ngừng kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, vượt qua bao gian khổ để khẳng định sức trẻ của mình trên các mặt trận: giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng nhà trường góp phần vào sự nghiệp chung, để đào tạo ra những nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên” cho xã hội, góp một phần bé nhỏ vào việc tạo uy tín cho nhà trường, tạo niềm tin từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và quý Thầy Cô về một lực lượng trẻ trong nhà trường “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và “Vững tin tiến vào thời đại mới”.

Những thành tích đạt được

- Bằng khen Trung ương Đoàn năm 1996 – “Đoàn trường vững mạnh”

- Bằng khen Trung ương đoàn năm học 1996-1997

- Bằng khen Trung ương Đoàn – “Đoàn trường vững mạnh 5 năm liền 1993 -1997

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Khánh Hoà năm 2000

- Bằng khen của Trung ương Đoàn từ năm 2001 đến 2007

- Trung ương Đoàn tặng chướng “ 15 năm xây dựng và trưởng thành”

- Trung ương Đoàn tặng chướng “20 năm xây dựng và trưởng thành”

- Đơn vị Xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên 2002 – 2007 – Tỉnh Đoàn Khánh Hoà.

- Và nhiều giấy khen và bằng khen khác trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao”.

Trang 1/4 (Tổng 12 video)
Prev
[1]
2
Next