Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2012

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Đ/c. Ngô Thị Kim Oanh

- Email: nkoanh.tccb@sptwnt.edu.vn

Chủ tịch

2

Đ/c. Trịnh Minh Cứ

- Email: tmc.tv@sptwnt.edu.vn

Phó chủ tịch

3

Đ/c. Thiều Châu Thanh

- Email: tcthanh.dt@sptwnt.edu.vn

Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm ban kiểm tra

4

Đ/c. Lê Thị Ngọc Tuyết

- Email: lntuyet.mnth@sptwnt.edu.vn

Uỷ viên BCH, Trưởng ban nữ công

5

Đ/c. Nguyễn Thị Năm

- Email: ntnam@sptwnt.edu.vn

Uỷ viên BCH

6

Đ/c. Mai Anh Tuấn

- Email: matuan.gdtc@sptwnt.edu.vn

Uỷ viên BCH

7

Đ/c. Nguyễn Văn Tuyên

- Email: nvtuyen.an@sptwnt.edu.vn

Uỷ viên BCH

Các tổ trưởng tổ công đoàn

STT

Họ tên

Tổ công đoàn

1

Đ/c. Trần Minh Trúc

- Email: tmtruc.dt@sptwnt.edu.vn

Đào tạo – Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

2

Đ/c. Ngô Thị Tâm

- Email: nttam.hctb@sptwnt.edu.vn

Hành chính thiết bị – Tổ chức cán bộ – Dự án

3

Đ/c. Phan Đức Tuấn

- Email: pdtuan.gdtc@sptwnt.edu.vn

Khoa Giáo dục thể chất

4

Đ/c. Nguyễn Kim Hằng

- Email: nkhang.mt@sptwnt.edu.vn

Khoa Mỹ Thuật

5

Đ/c. Đặng Thị Thịnh

- Email: dtthinh.ctsv@sptwnt.edu.vn

Phòng Công tác sinh viên – Ban quản lý KTX

6

Đ/c. Đặng Thị Vân Anh

- Email: dvanh.vnh.qtvp@sptwnt.edu.vn

Khoa Việt Nam học – Quản trị văn phòng

7

Đ/c. Lê Thị Hoài Thanh

- lhthanh.dc@sptwnt.edu.vn

Khoa Đại cương

8

Đ/c. Phùng Thị Long

- Email: ptlong.gdmn@sptwnt..edu.vn

Khoa Giáo dục Mầm non

9

Đ/c. Nguyễn Văn Tuyên

- Email: nvtuyen.an@sptwnt.edu.vn

Khoa Âm nhạc

10

Đ/c. Vũ Thị Thúy

- Email: vtthuy.gddb@sptwnt.edu.vn

Khoa Giáo dục đặc biệt

11

Đ/c. Hà Thị Hồng Nhung

- Email: hhnhung.khtc@sptwnt.edu.vn

Ban kế hoạch tài chính – TT. thư viện

12

Đ/c. Lê Thị Na

Trường Mầm non thực hành

  

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 Số lượt truy cập: 3894875