Tin tức -Sự kiện

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ I, năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 31/01/2019 -10:05:20 AM

Sáng ngày 25/01/2018, trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ I, năm học 2018 – 2019.

Tham dự Hội nghị có cô Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, giảng viên Nhà trường.
Hội nghị đã nghe cô Đinh Hiền Minh, Trưởng phòng Đào tạo đọc báo cáo sơ kết công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo học kỳ I, năm học 2018 – 2019 của Nhà trường.
Các thành viên tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về những thành công, tồn tại trong công tác xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, tổ chức thi kết thúc học phần,  tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo và nội dung chương trình đào tạo trong học kỳ I của năm học. Với gần 20 lượt ý kiến phát biểu, Hội nghị đã làm rõ được những điểm mạnh trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, những điểm tồn tại cần khắc phục, đồng thời đã đề xuất được những nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện trong học kỳ II, nhằm  góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, cô Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng kế hoạch trong công tác đào tạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra – giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình đào tạo, tăng cường công tác tư vấn người học và các  hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra và phát triển năng lực của người học./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Toàn cảnh Hội nghị
Giảng viên Phạm Quỳnh Hương phát biểu tại Hội nghị
Cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng phát biểu tổng kết Hội nghị
 
Ảnh: Đỗ Ánh Dương

 

Đinh Hiền Minh