Tin tức -Sự kiện

Trung tâm Thông tin –Thư viện tổ chức hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện

Ngày đăng: 31/10/2018 -09:22:38 AM

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 31/10/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã tổ chức hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất khóa 2018 – 2021 sử dụng thư viện. 
Cán bộ thư viện đã giới thiệu, hướng dẫn chi tiết các nội dung:
 - Giới thiệu thông tin tổng quan về Trung tâm thông tin – thư viện; nội qui, qui định sử dụng thư viện; nguồn lực thông tin của thư viện, hệ thống các phòng, cách bố trí kho, sắp xếp tài liệu trên giá;
- Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin; sử dụng nguồn tài nguyên về tài liệu có tại thư viện;
 - Đánh giá, tuyên truyền và giới thiệu các loại tài liệu: sách, báo, tạp chí…có nội dung phù hợp với các ngành đào tạo để sinh viên tham khảo.
Cuối buổi hướng dẫn, sinh viên được thực hành tra cứu tìm tài liệu trên trang website của Trung tâm (http://thuvien.sptwnt.edu.vn).
Trung tâm Thông tin - Thư viện là nơi có nguồn thông tin, tài liệu phong phú, không gian học tập tốt để sinh viên học tập, nghiên cứu tại Trường nên những kiến thức và kỹ năng sử dụng thư viện là rất cần thiết. Vì thế, các bạn sinh viên đã tham dự đông đủ và nghiêm túc.
Hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất sử dụng thư viện là một hoạt động thường niên của Trung tâm Thông tin – Thư viện vào mỗi dịp đầu năm học mới. Hy vọng những nội dung trong hoạt động thiết thực này sẽ giúp các bạn sinh viên khai thác thư viện hiệu quả, góp phần thực hiện việc đổi mới phương pháp học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay./.
Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn
sptwnt
Sinh viên đang học tập tại phòng đọc
sptwnt
Cán bộ thư viện hướng dẫn sinh viên tìm sách
sptwnt
Cán bộ thư viện hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm tra cứu
sptwnt
Sinh viên tra cứu sách trên phần mềm

Trịnh Minh Cứ